שמן האפרסמון חוזר הביתה || גן עצי בשמים לבית המקדש

                                           http://the–temple.blogspot.co.il/2016/10/blog-post_9.html שמן האפרסמון חוזר הביתה || גן עצי בשמים לבית המקדש יום שישי, 7 באוקטובר 2016 מסע בין עצי הבשמים האגדיים של הקטורת, בגן העדן הלאומי שמייסד גיא ארליך (46) במרחבי בקעת יריחו   ערוגות הבושם שוב פורחות. גיא ארליך ולבונות הקטורת ↓ מאת: ארנון סגל עץ קינמון ציילוני “מיריחו היו מריחים ריח פיטום הקטורת”, מספרת המשנה (תמיד ג, ח) ומתכוונת כנראה לריח העולה ממטע האפרסמון של גיא ארליך הצופה אל העיר. ארליך (46), חבר קיבוץ אלמוג, מקדם בכל בוקר בחלקה שלו את פני השחר. חמש וחצי והוא כבר ב’גבעת הלבונה’, שבה שתל ערב השמיטה האחרונה כמה שורות נסיוניות של לבונת הקטורת. העצים התימניים הללו אוהבים מאוד את הסביבה הציונית שממנה נפרדו לפני כאלפיים שנה, וכבר מתנשאים לגובה מרשים של שניים-שלושה מטרים. את השטח המדברי, יבש וטרשי כפי שהיה מששת ימי בראשית, קיבל לפני שלוש שנים מהחטיבה להתיישבות. ארליך, חקלאי בראשית דרכו שלא נרתע מלקפוץ ראש לבריכות ריקות, חתום על מה שככל הנראה הוא נסיון יחידי מסוגו בעולם כולו בעידן המודרני לגדל את הלבונה, המור והאפרסמון באופן חקלאי. מתוך 10,000 שתילי האפרסמון שברשותו שתל באדמת בקעת יריחו כבר יותר ממחצית, ולצדם עוד מאות שתילים של לבונה, מור, נרד וכרכום, קנה וקינמון עם כל עצי בשמים. ארליך איננו דתי ובכל זאת החליט לשמור שמיטה כהלכתה, ורק אחריה המשיך בהפיכת חלקת המדבר שברשותו לירוקה. “לאורך השנים הבנתי שלאפרסמון שלי יש משמעות יותר מאשר רק פרנסת המשפחה שלי”, מנמק ארליך. “שמרתי את השמיטה, וזה התגלה כצעד נכון. בהרבה מובנים השמיטה הצילה אותי מעצמי ומצרות כלכליות, או לפחות דחתה אותן. כשנגמרה השמיטה התחלתי לשתול כמיטב יכולתי”. משמונים הדונמים שקיבל מהחטיבה להתיישבות ומההסתדרות הציונית הוא מילא כבר כעשרים דונמים באפרסמונים ובעמיתיהם לרשימת סממני...
Passover and Hashem’s Divine Light

Passover and Hashem’s Divine Light

There’s really only one difference between Matzah and Chametz. They’re both made from flour and water, both baked in an oven, and both provide nourishment. But one stays flat and humble, while the other fills itself with hot air. The Hebrew of these two words reveals this fact. Matza מצה = “unleavened bread”. Chametz חמץ = “leaven”, or “fermented dough”. By the way, chometz / חומץ = vinegar, and chamutz / חמוץ = sour.   The letter Chet ח there is no escape past the first letter of Chumetz The Letter Hey ה  there is escape in the word Matza That’s why matzah is a key ingredient for leaving your own personal Egypt to rid ourselves of our personal Pharo: As long as we are full of ourselves with delusions of self-importance, there’s no way to break out and grow to a new level. There is no way one can relate to others and have healthy relationships if we are all puffed up. Once we make ourselves small, we can fit through any bars of our personal  prison cell and we can fly past any cloud that may get in our way. Chametz (leaven) dough that has risen symbolizes inflated ego and arrogance, while Matzah that keeps a low profile, represents humility and suspension of the self, becoming a conduit for a higher flow of Divine light. Essential Oils helps to overcome anxiety, depression, feeling out of control of our lives, pain, loss (berevement), confusion, insomnia/sleeping too much, disease, etc which is the Chumetz we want to remove. Essential oil also help us regain calmness, clarity and focus back into our lives which is Matza that...

Holy Land Essentail Oils Grown in Israel – Aytz Chayim

Holy Land Essentail Oils Grown in Israel – Aytz Chayim Precious Holy Land Essential Oils Grown and Extracted In Israel; Etrog, Myrtle, Marjoram, Lavender, Sage, Yarrow, Grapefruit and more. Israel’s Ancient Shemen and Essential oils When you use Israeli oils that are distilled, produced, or grown in Israel you are allowing the essence of the Land of Israel to be taken into your body. שמן עתיקה ושמנים אתריים Grown Distilled Essential oils from Israel _HOLY LAND BIBLE OILS. How to create shemen (oil) to be a light in this world? Essential oils will represent one’s potential to awaken from the deepest slumbers of the gulus (exile). Just plant it and in emuna (faith) it will grow.  Essential oils and other products grown, made, or produced in Israel are the best essential oils in the world. As far as essential oils go, in our opinion the plants that are grown or even, just, distilled in Israel have a more vibrant energy frequencies than any other oils. Jewish Sages says that  Israel is described as the lover in Song of Songs which says that the perfumes of his spouse surpass the most excellent odors: “How much more pleasing is your love than wine, and the fragrance of your perfume more than any spice! Your lips drop sweetness as the honeycomb, my bride; milk and honey are under your tongue. The fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. You are a garden locked up, my sister, my bride; you are a spring enclosed, a sealed fountain. Your plants are an orchard of pomegranates with choice fruits, with henna and nard, nard and saffron, calamus and cinnamon,...

Israel is Alive -Am Yisroel Chai and the Land of Milk and Honey

  THE TIMES OF ISRAEL By: Matthew Kalman  KIBBUTZ KETURA, ISRAEL – Seven years after I revealed her success in sprouting a 2,000 year-old date palm seed found on Masada, botanist Dr Elaine Solowey of the Arava Institute for Environmental Studies has done it again. 1,500 years after the last frankincense tree disappeared from the Holy Land, Dr Solowey has managed to grow the first shoots of a tree whose scented white sap was once worth more than gold. At Kibbutz Ketura deep in Israel’s Negev Desert, Dr Solowey is carefully nurturing the fragile sapling in her greenhouse, where she is also growing myrrh and balm of  Gilead. “This is the first frankincense tree to set seed in Israel in 1500 years,” Dr Solowey told me as she presented the tiny sapling for its first public photo-call this week. “It was necessary to bring this variety back to the country because the last people growing these trees near the Dead Sea left and the trees left with them.” Dr Solowey, Director of the Center for Sustainable Agriculture at the Arava Institute, has an international reputation as a plant-whisperer, able to revive ancient species, save plants threatened with extinction and domesticate crops for medical and commercial use. In Dr Solowey’s nursery at Kibbutz Ketura In 2005, I helped Dr Solowey make headlines around the world when she grew a 2,000-year-old date palm seed discovered in the ruins of Herod’s palace on Mt Masada. The Judean palm now growing outside her greenhouse had disappeared from the Holy Land with the Romans. Dr Solowey is sharing her discoveries with medical scientists, paving...

Twelve Ways To Raise Your Vibration Frequency of your body with Essential Oils

Twelve Ways To Raise Your Vibration Frequency of your body with Essential Oils: By Rivka Sari                        Beautiful Sunrise in Peace Valley, Northern Israel. Photo © Copyright by Idan Ben Haim . All Rights Reserved Everything in this universe is made up of vibrational energy, and everything vibrates at a different frequency. In the spiritual community, raising your frequency is synonymous with adjusting to a more positive emotional state. The lower your vibrational frequency, the more your negative energy restricts the life force within you. As a man thinks in his heart, so is he (Proverbs 23:7) Increasing your vibration is all about thinking positive thoughts and feeling positive emotions. When you are in this state of unconditional love, you uplift the consciousness of others who come into contact with you. Bring on the positivity with these 12 simple ingredients for raising your energetic frequency and becoming the happier and more vibrant person. 1. Sunlight Not only does sunlight feed us much-needed vitamin D3, but it can also help stabilize our moods. You can shift stagnant, dull energy of any room by just opening your windows and letting some light come through not to mention the fresh air as well. Go out into the light even if it is winter and cloudy. Taking even supplements and 30-40 minute walk in the outdoors can uplift your day and you feel good in the process Kosher Vitamin D3 is found here Try our Sunshine in a bottle “Shemesh Breeze” 2. Sound Solfeggio frequencies and binaural beats are calming musical melodies used in...

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook
Facebook
Etsy
Youtube
Pinterest
Pinterest
Instagram
Tumblr

$8 Flate Rate anywhere in the USA click to Dismiss